Hilma Hovstedt, 2023. Affischer (posca, plast), Salong på Halmstads fängelse, Begravning, Fägring på Hilma Hofstedts torg. Del av installation, Halmstad konsthall.

Hilma Hovstedt är en politisk triptyk. Genom ceremonier undersöks arvet efter en av brytningstidens populäraste agitatorer; resetalarinnan, sexualupplysaren, textilfabriksarbetaren, tvätterskan, politikern, och mamman Hilma Hofstedt.

Offentligheten bjuds in att reflektera på skådeplatser ur hennes liv. Gamla fängelset i Halmstad, Hilmas grav på Västra kyrkogården och Hilma Hofstedts torg.

Performanceverket gjordes i uppdrag till grupputställningen Kvinnokartan och finns i Halmstad kommuns offentliga konstsamling.

Hilma Hovstedt, Salong på Halmstads fängelse, 2023. Filmare dokumentation Donovan Von Martens

Hilma Hovstedt, Begravning, 2023.

Hilma Hovstedt, Fägring på Hilma Hofstedts torg, 2023.