Arbetslinjen, ett utvecklingssamtal, 2021, Göteborgs botaniska trädgård. Foto: Noah Holtegaard

Arbetslinjen

Ett utvecklingssamtal.


Performance in dialogue with a Manna ash tree. Part of the group show Restless Garden