Arbetslinjen

Ett utvecklingssamtal på jobbet.


Göteborgs botaniska trädgård, 2021